Lietuvoje išrinkti EP nariai

Europos Parlamentą sudaro 720 narių, išrinktų 27-iose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Nuo 1979 m. nariai renkami penkeriems metams per tiesioginius visuotinius rinkimus.

2024-2029 metų Europos Parlamento kadencijoje dirba 11 europarlamentarų, išrinktų Lietuvoje. Jie pradėjo savo kadenciją 2024 m. liepos 16 d.