Stažuotės Europos Parlamente

Daugiau informacijos apie stažuotes

Schumano stažuotė – tai galimybė pagilinti mokantis įgytas žinias ir sustiprinti savo profesinio mokymo įgūdžius.

Apie Schumano stažuotes:

Schumano stažuotės gali būti atliekamos vienoje iš oficialių Europos Parlamento darbo vietų – Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre – arba Europos Parlamento biuruose Europos šalių narių sostinėse. Stažuotės yra apmokamos ir trunka 5 mėnesius. 

Stažuotės metu praktikantas įgis žinių apie ES institucijų ir Europos Parlamento darbą. Jos stažuotės gali būti atliekamos įvairiose srityse, pavyzdžiui, ES vidaus ir išorės politikos, finansų, teisės, daugiakalbystės, administravimo, infrastruktūros ir logistikos, komunikacijos ar IT srityse.

Europos Parlamentas yra darbdavys, suteikiantis lygiateises galimybes. Kandidatai, neatsižvelgiant į jų lytį, seksualinę orientaciją, kultūrinę, etninę ir religinę kilmę ar negalią, kviečiami teikti paraiškas.

Paraiškų teikimo reikalavimai:

Kandidatai į Schumano stažuotę privalo:

•    Būti 18 metų ar vyresni
•    Būti Europos Sąjungos valstybės narės arba stojančiosios (šalies kandidatės) piliečiai
(Siūloma taip pat ir labai nedaug stažuočių kitų šalių piliečiams)
•    Turėti universiteto diplomą
•    Puikiai mokėti vieną iš oficialiųjų ES kalbų ir labai gerai mokėti antrąją (ne valstybių narių piliečiai privalo labai gerai mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbas)
•    Pateikti neteistumo pažymą
•    Nebūti dirbę ar atlikę praktiką ilgiau nei du mėnesius iš eilės vienoje iš ES institucijų, įstaigų ar agentūrų
•    Nebūti apsilankę pažintiniame vizite Europos Parlamento sekretoriate likus bent šešiems mėnesiams iki stažuotės pradžios

Kaip pateikti paraišką:

Teikti paraiškas į Schumano stažuotes galima apsilankius stažuočių paraiškos puslapyje:

•    Kiekvienas dalyvis gali pasirinkti ir pretenduoti į ne daugiau kaip tris stažuotes
•    Dalyviai, įtraukti į galutinį sąrašą turės pateikti patvirtinamuosius dokumentus, patvirtinančius, kad įrodo paraiškos reikalavimus
•    Atrinkti dalyviai el. paštu gaus oficialų priėmimo laišką


Schumano stažuotės trunka penkis mėnesius:

•    Paraiškų teikimo laikotarpis į stažuotes, trunkančias spalio 1 d. – vasario 28/29 d., trunka nuo gegužės 1 d. iki 31 d.
•    Paraiškų teikimo laikotarpis į stažuotes, trunkančias kovo 1 d. – liepos 31 d, trunka nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d.

Schumano stažuotė Europos Parlamento Biure Vilniuje:

Aukštųjų mokyklų absolventai, norintys paraiškas teikti praktikai Europos Parlamento Biure Vilniuje, dalyvauja bendrame atrankos procese, aprašytame aukščiau. Atrinkti atrankos dalyviai atlieka 5 mėnesius trunkančią stažuotę pilnu darbo etatu. 

Reikalavimai, svarbūs atrankai į Schumano stažuotę Europos Parlamento Biure Vilniuje:

•    Motyvacija darbui ES institucijoje
•    Originalus ir tvarkingas prisistatymo (motyvacinis) laiškas, išryškinantis kandidato supratimą apie ES institucijas ir jų veiklą
•    Darbo patirtis
•    Iniciatyvumas
•    Domėjimasis darbu komunikacijos bei ryšių su visuomene srityse
 

Stažuočių Europos Parlamente pasiūlymų puslapis Europos Parlamento stažuotėms skirtas puslapis

Stažuotės Europos Parlamente

  • Daugiau informacijos apie stažuotes