Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės

MEPA programos taisyklės

Čia rasite visą informaciją apie MEPA programą, reikalavimus, vertinimą ir apdovanojimus Lietuvoje.

Registracija ir mokomieji seminarai
Kvietimas prisijungti prie MEPA programos skelbiamas rugsėjo pradžioje. Gimnazijos ir profesinio rengimo centrai, norintys dalyvauti MEPA projekte, registruojasi dalyvauti projekte mokslo metų pradžioje, paskelbus kvietimą registruotis.

Užsiregistravusiųjų gimnazijų ir profesinių mokyklų mokytojai kviečiami į įvadinį MEPA seminarą, kuriame pristatomi projekto tikslai, mokomoji medžiaga, reikalavimai ir vertinimo kriterijai. Seminaras įprastai vyksta spalio pradžioje.

Programos mokomąją medžiagą sudaro skirtingoms temos skirtos prezentacijos, uždaviniai ir žaidimai Europe@School rinkinyje, integruotų pamokų planai su nuorodomis, prezentacijomis, vizualine informacija, bei veliausiai pasirodžiusios pamokos, skirtos Konferencijai dėl Europos ateities ir ES biudžetui.

Mokslo metų eigoje EP biuras Lietuvoje organizuoja mokomuosius seminarus projekto mokytojams, kurių metu kalbama apie ES politines ar ekonomines aktualijas, projekto mokomąją medžiagą ir jos panaudojimą, Europos dienos šventės idėjas ir kt.

Projektinė veikla
Mokslo metų eigoje dalyviai steigia Europos informacijos centrą, integruoja MEPA medžiagą į pamokas, organizuoja Europos dienos šventę ir kitus renginius.

Minimalūs programos reikalavimai
1. Vyresniųjų ir jaunesniųjų ambasadorių paskyrimas

Už projekto įgyvendinimą mokykloje atsako vyresnieji ambasadoriai (mokytojai, kurie ves pamokas ir bus atsakingi už renginių organizavimą) ir jaunesnieji ambasadoriai (aktyvūs moksleiviai, kurie padės organizuoti renginius, kurs informacijos centrą ir atliks kitus darbus, susijusius su projektu).

2. Pamokos

Dalyviai įsipareigoja integruoti projekto mokomąją medžiagą į pamokas (istorijos, geografijos, matematikos, politologijos, užsienio kalbų ar kitų dalykų). Projekto medžiaga gali būti naudojama visus metus, skirtingų pamokų metu, visa arba dalimis – mokytojo nuožiūra.

Turi būti pravesta bent 15 MEPA pamokų per visus mokslo metus.

3. ES informacijos centras

Projekto dalyviai įsteigia ES informacijos centrą, skirtą moksleiviams ir mokytojams. Informacijos centre kaupiami su ES ir Europos Parlamento tematika susiję leidiniai ir informacijos šaltiniai.

Tai gali būti lentyna bibliotekoje ar kitoje moksleiviams laisvai prieinamoje patalpoje. Tai gali būti ir virtualus informacijos centras: dedikuota informacijos šaltinių byla visų mokyklos kompiuterių darbalaukiuose, atskiras puslapis mokyklos tinklalapyje ir pan.

4. Europos dienos šventė

Europos dienos šventė – galimybė pasireikšti jaunesniesiems projekto ambasadoriams organizuojant renginius ir įtraukiant į ją mokyklos, rajono ar miesto bendruomenę. Tai turi būti originalus renginys (t. y. ne dalyvavimas kitų projektų ar institucijų iniciatyvose). Jis turi vykti gegužės 9 d. (Europos dieną) arba artimiausiomis tos pačios savaitės dienomis.

5. Dalyvavimas esamekartu.eu bendruomenės veikloje

Prisijungę prie esamekartu.eu bendruomenės vyresnieji ir jaunesnieji ambasadoriai galės dalyvauti išskirtiniuose tik šios bendruomenės nariams skirtuose mokymuose, diskusijose tiek Lietuvoje, tiek Europos Parlamente, taip pat gauti informaciją apie kitų bendruomenės narių visoje Europoje organizuojamus renginius, registruoti savo organizuojamus renginius esamekartu.eu platformoje ir užmegzti ryšius su aktyviais piliečiais visoje Europos Sąjungoje.

Ataskaitos ir vertinimas
Projekto pabaigoje dalyviai pateikia EPBL ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pamokų skaičių, organizuotus renginius, Europos dienos šventę, komunikaciją projekto metu ir informacijos centro steigimą. Mokyklų pripažinimas MEPA narėmis remiasi pateiktais duomenimis.

Kokybinis gimnazijų vertinimas ir geriausiųjų apdovanojimai
Ataskaitos yra vertinamos pagal iš anksto nustatytus kriterijus, kurie bus paskelbti spalį. Įprastai, geriausiai pasirodžiusios gimnazijos yra kviečiamos į Euroscola dienas Strasbūre, o mokytojai kviečiami dalyvauti MEPA seminaruose Briuselyje.

Išsamūs 2022-2023 MEPA projekto reikalavimai

MEPA grafikas
Kvietimas registruotis dalyvauti projekte: rugsėjo 8 d.
Įvadinis seminaras: spalio 12 d.
MEPA pamokų vedimas: visus mokslo metus
Teminiai renginiai: visus mokslo metus
Informacinio centro (lentynos, aplanko su medžiaga kompiuteriuose, puslapio mokyklos tinklalapyje) steigimas (pildymas): kuo anksčiau
Europos dienos renginiai: gegužės 9 d. (arba artimiausiomis Europos dienai dienomis)
MEPA veiklos ataskaitos pateikimas: gegužės 31 d.
Mokyklų vertinimas ir mokyklų – Europos Parlamento ambasadorių paskelbimas (preliminariai)

Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės