Privatumo politika

Daugiau informacijos apie privatumo politiką

Išsami informacija apie Europos Parlamento biuro Lietuvoje privatumo politiką

Europos Parlamentas tvarko asmens duomenis vadovaudamasis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsniais.

1. Kas tvarko Jūsų asmens duomenis?

Europos Parlamentas veikia kaip duomenų kontrolierius, o duomenis tvarko Europos Parlamento biuras Lietuvoje, atstovaujamas Daivos Jakaitės.

Jūs galite susisiekti su kontrolieriumi / įstaiga el. paštu epvilnius@europarl.europa.eu arba paštu: Gedimino pr. 16, Vilnius LT-01103.

2. Kokiu tikslu renkami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų duomenis bus tvarkomi renginio organizavimo tikslais.

3. Koks yra duomenų rinkimo teisinis pagrindas?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio nuostatas.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi renginio organizavimo tikslais, remiantis jūsų sutikimu dalyvauti renginyje.

4. Kokius asmens duomenis renkame?

Viešo renginio, kuriam būtina registracija, atveju prašome dalyvių pateikti savo vardą, pavardę, organizacijos arba įmonės pavadinimą (neprivaloma) ir el. pašto adresą.

Renginio, į kurį kviečiame tam tikrus dalyvius ar organizacijas, atveju (pvz. MEPA seminarai, tikslinės konferencijos, seminarai žiniasklaidos atstovams ir t.t) prašome pateikti savo vardą, pavardę, telefono numerį, el pašto adresą, institucijos/organizacijos pavadinimą, banko sąskaitos numerį (jei dengiame kelionės ar kitas išlaidas), mitybos reikalavimai (jeigu tokių yra).

Registracijos formose dažniausiai yra klausimų dėl jūsų sutikimo būti fotografuojamiems / filmuojamiems ir noro gauti mūsų biuro naujienlaiškius.

Norintys užsiprenumeruoti EP biuro Lietuvoje naujienlaiškius, pateikia savo el. pašto adresą. Norintys gauti pranešimus žiniasklaidai pateikia savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir atstovaujamos žiniasklaidos priemonės pavadinimą.

5. Kaip tvarkysime Jūsų duomenis?

Mums reikia jūsų vardo ir pavardės dėl saugumo priežasčių, siekiant užtikrinti įėjimą į renginio patalpą (Europos Namų konferencijų sales ar kitas vietas).

Mes prašome jūsų el. pašto adreso ir telefono numerio, kad galėtume su jumis susisiekti tais atvejais, kai įvyksta pasikeitimai susiję su renginio data, laiku, vieta ar programa.

Jeigu esate prašomi nurodyti banko sąskaitos duomenis, informacija naudojama apmokant jūsų kelionės ar apgyvendinimo išlaidas.

Jeigu dalyvis išreiškia norą gauti mūsų naujienlaiškį (arba pranešimus spaudai), jo duomenys bus įtraukti į mūsų duomenų bazę, naudojamą siųsti naujienlaiškius ir pranešimus spaudai.

6. Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Jūsų duomenys bus saugomi tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti, iki kol jūs paprašysite juos pašalinti, arba dėl praktinių priežasčių – iki vienerių metų po renginio pabaigos.

Dėl finansinių priežasčių, EP saugos dalyvių sąrašą (įskaitant vardą ir pavardę) septynerius metus siekiant pagrįsti renginio kontekste atliktus mokėjimus.

Naujienlaiškių ir pranešimų spaudai adresatų duomenis saugomi neribotą laiką. Prenumeratoriai gali atsisakyti prenumeratos bet kuriuo metu – paspaudę atitinkamą nuorodą pranešime arba kreipęsi į EP biurą Lietuvoje.

7. Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai?

Duomenų gavėjai yra EP biuro Lietuvoje darbuotojai. Kai kurie duomenys (dalyvių vardai ir pavardės) esant reikalui gali būti perduoti viešbučiams (apgyvendinimui), renginio vietoms ar rangovams (svečių sąrašo ir vardų kortelių sudarymo, kitais logistiniais ar organizaciniais tikslais). Svečių sąrašai taip pat gali būti perduodami Europos Parlamento finansų ir audito tarnyboms, kaip finansinius mokėjimus pagrindžiantys dokumentai.

Tais atvejais kai EP biuras Lietuvoje padengia vietines svečių išlaidas (kelionės, apgyvendinimo ar kitas), vardas, pavardė ir banko sąskaitos numeris gali būti perduodami paslaugų tiekėjui, atsakingam už šių išlaidų apmokėjimą, ir bus panaudota tik šiam tikslui.

Europos Parlamentas neperduoda jokių duomenų kitiems gavėjams. Europos Parlamentas nesidalina asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis tiesioginės rinkodaros tikslais.

8. Ar Jūsų asmens duomenimis bus pasidalinta su ne ES valstybe ar tarptautine organizacija?

Ne, Jūsų asmens duomenimis nebus pasidalinta su ne ES valstybe ar tarptautine organizacija.

9. Ar taikome automatizuotus procesus duomenų apdorojimui ir/ar rūšiavimą, skirtus atlikti sprendimus, kurie galėtų turėti Jums įtakos?

Ne.

10. Kokias teises turite?

Teisę gauti informaciją apie savo asmens duomenis.

Teisę pataisyti pateiktus asmens duomenis.

Teisę prašyti ištrinti jūsų asmens duomenis.

Atsiimti sutikimą bet kuriuo metu, kas neturi teisinio poveikio duomenų apdorojimui, atliktam iki sutikimas buvo panaikintas.

Susisiekti su Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu data-protection@europarl.europa.eu

Pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui paštu edps@edps.europa.eu
 

Privatumo politika

  • Daugiau informacijos apie privatumo politiką