Žiniasklaidai

Europos Parlamento tyrimų tarnyba

ES politika, ruošiami teisės aktai ir aktualijos mokslininkų ir tyrinėtojų akimis.

Europos Parlamento tyrimų tarnybos tikslas – vykdyti nepriklausomą, objektyvią ir autoritetingą su Europos Sąjunga susijusių politikos klausimų analizę bei tyrimus, kuriais galėtų remtis Europos Parlamento nariai, o prireikus ir Parlamento komitetai, siekiant padėti jiems dirbti parlamentinį darbą.

Tarnyba siūlo įvairiausius produktus ir paslaugas, kurie grindžiami visų politikos sričių vidaus specialistų praktine patirtimi ir žinių šaltiniais, kad žiniomis būtų sutvirtintos Parlamento narių ir komitetų galimybės ir būtų prisidėta prie Parlamento kaip institucijos veiksmingumo bei įtakos. Ji taip pat remia ir skatina Parlamento vykdomą visuomenės informavimo veiklą.

Europos Parlamento tyrimų tarnybos puslapį ir duomenis rasite čia.