Žiniasklaidai

Informacija apie galimybę žurnalistams vykti į EP sesiją

Čia rasite visą informaciją apie EP biuro Lietuvoje teikiamas galimybes žurnalistams

Apsilankymas Strasbūre ir Briuselyje
EP biuras suteikia Lietuvos žurnalistams galimybę apsilankyti Europos Parlamento plenarinės sesijos posėdžiuose Strasbūre arba Briuselyje, taip pat EP komitetų posėdžiuose Briuselyje ir kituose svarbiuose EP renginiuose.

Dažniausiai žurnalistai vyksta į kas mėnesį vykstančius keturių dienų trukmės plenarinius posėdžius Strasbūre (Prancūzija). Žurnalistai taip pat kviečiami į EP Žiniasklaidos direktorato rengiamus seminarus aktualiomis temomis Briuselyje arba Strasbūre.

Visi EP apsilankyti norintieji žurnalistai turi patys iš anksto akredituotis šiame tinklalapyje. Jame reikės užpildyti asmens duomenų anketą ir pateikti skenuotą žurnalisto pažymėjimo arba redakcijos atstovavimo laiško kopiją, taip pat elektroninio formato dokumentinę nuotrauką.

EP plenarinė sesija Strasbūre paprastai prasideda pirmadienį 17 val. ir baigiasi ketvirtadienį per pietus. Paprastai į sesiją žurnalistai atvyksta pirmadienį arba antradienį, o išvyksta ketvirtadienį. To pageidaujantys žurnalistai gali kreiptis į EP biurą Lietuvoje prašydami apmokėti kelionės ir pragyvenimo išlaidas. Tokia tvarka siekiama sudaryti vienodas įvairių šalių žurnalistų galimybes informuoti apie EP veiklą. Išlaidų kompensavimas jokiu būdu nereiškia įpareigojimo nušviesti Parlamento darbą vienaip ar kitaip. Žiniasklaidos atstovai patys sprendžia, ką ir kaip jie aprašys ar ištransliuos. Strasbūre žurnalistams sudaromos sąlygos dirbti EP spaudos centre savo nešiojamuoju kompiuteriu.

Pagal EP Komunikacijos direktorato nustatytą tvarką, išlaidos kompensuojamos pervedimu į sąskaitą po kelionės.

Jei esate žurnalistas ir norite apsilankyti Europos Parlamente – kreipkitės į EP biuro Lietuvoje ryšių su žiniasklaida administratorius Rasą Seibutytę (rasa.seibutyte@europarl.europa.eu, tel. 8 656 35332) arba Dovaidą Pabiržį (dovaidas.pabirzis@europarl.europa.eu, tel. 8 685 51121).